30 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podpisali porozumienie o współpracy w celu zapewnienia kompleksowej promocji marki gospodarczej „Krakow Metropolitan Area for Business” jak i całego regionu.

 

 

 

Nowa Huta w Metropolii Krakowskiej

Dbając o rozwój wschodniej dzielnicy Krakowa, Nowej Huty realizujemy projekt „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”, który już teraz widocznie zmienia poprzemysłowe tereny w okolicy Kombinatu metalurgicznego: w roku ubiegłym oddaliśmy do użytku kąpielisko w Przylasku Rusieckim, a w najbliższym czasie planujemy udostępnić dla przedsiębiorców tereny inwestycyjne w Strefie Aktywności Gospodarczej w ramach Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”.

Na tym się jednak nie zatrzymujemy. Nasze działania wpływają bezpośrednio na rozwój Metropolii Krakowskiej, jak i całej Małopolski pod względem gospodarczym, funkcjonalnym i społecznym. Dzięki realizowanym przez nas projektom unijnym „Krakow Metropolitan Area for Business” i jego kontynuacji „Krakow Metropolitan Area for Business 2” promujemy potencjał inwestycyjny regionu w kraju, jak i na arenie międzynarodowej

 

Budujemy markę gospodarczą: podpisanie Porozumienia o współpracy

Podpisanie Porozumienia jest dopełnieniem trwającej już od 2019 roku współpracy między Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w ramach, której dzięki wspomnianym wyżej projektom unijnym, stworzyliśmy m.in. spójny system identyfikacji wizualnej obszaru, uruchomiliśmy platformę promującą gminy Metropolii, czy promowaliśmy oferty inwestycyjne regionu na targach międzynarodowych.

Zdiagnozowaliśmy, że możemy współpracować na różnych polach, a nasze cele są zbieżne – Nowa Huta jest przecież częścią Metropolii Krakowskiej i miejscem stanowiącym o walorach gospodarczych i rekreacyjnych całego regionu. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podpisanie Porozumienia o współpracy, które odbyło się 30 sierpnia br. podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Dokument podpisali: Elżbieta Burtan, Wiceprezes Zarządu SMK, Marek Jamborski, Członek Zarządu SMK oraz Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Celem Porozumienia jest kompleksowa promocja marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej. Na czym dokładnie będzie polegać nasza współpraca? Wspólnie będziemy prowadzić działania promocyjno-informacyjne, aby wzmacniać wizerunek oraz rozwijać spójną i atrakcyjną ofertę gospodarczą Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Cieszymy się, że możemy połączyć siły w działaniach, gdyż Metropolia Krakowska to metropolia możliwości, a wspólnie podejmowane przez nas wysiłki takie możliwości rozwoju przedsiębiorczości właśnie tworzą – podsumował Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Zachęcamy do przeczytania relacji z wydarzenia, która dostępna jest na platformie promocyjnej Krakow Metropolitan Area for Business.