11 lipca br. na terenach inwestycyjnych projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” miała miejsce wizyta Konsul Generalnej USA w Krakowie, Pani Erin Nickerson wraz ze współpracownikami.

Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dr Artur Paszko opowiadał o postępach prac na północnym obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej oraz o wyzwaniach w trakcie realizacji podobszaru południowego.

Inwestycja ma na celu „uwolnienie”, czyli zaktywizowanie niewykorzystywanych terenów poprzemysłowych. Przyszłe inwestycje w tym miejscu będą stanowić impuls dla dalszego rozwoju gospodarczego tej części Krakowa. Powstanie takiej infrastruktury, sprzyjającej kolejnym inwestycjom to pośrednio także poprawa warunków życia mieszkańców Nowej Huty i tworzenie nowych miejsc pracy. Same inwestycje na terenie SAG zaowocują z pewnością wieloma nowymi etatami. Więcej informacji na temat SAG dostępne jest na stronie.

Wizyta zakończyła się na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Zrewitalizowane kąpielisko zostało otwarte w 2021 roku i co roku jest chętnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców Krakowa.