Zieleń na 70-lecie Nowej Huty

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., aby upamiętnić jubileusz 70-lecia powstania Nowej Huty, we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie dokonała rewitalizacji skweru znajdującego się w sąsiedztwie budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie.

Uporządkowano zaniedbaną zieleń, o łącznej powierzchni około 450 m², poprzez wyrównanie terenu, nawiezienie żyznej ziemi, nasadzenie ponad 200 krzewów hortensji, nowego żywopłotu oraz ułożenie warstwy kory i zasianie trawy. W ramach prac rozebrano i usunięto zalegające na skwerze płyty betonowe i fragmenty dawnych fundamentów, wykonano nowe krawężniki i obrzeża. Usunięto też zalegające dotychczas w najbliższym otoczeniu gałęzie i opady. Wszelkie prace prowadzone były pod okiem inspektorów ZZM w Krakowie, w uzgodnieniu z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Działania te to wkład spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w poprawę jakości przestrzeni publicznej, a także kolejny, po organizacji zawodów biegowych dla dzieci i młodzieży, element świętowania jubileuszu 70-lecia Nowej Huty.