Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania o roboczym tytule KMA – Krakow Metropolitan Area opportunities w ramach poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeniesienie praw autorskich.

 

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie

Wykaz usług

Wzór umowy

Załącznik nr 2 do umowy – wzór karty gwarancyjnej

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link