„Characteristics of the industry in Małopolska” to kolejne dwa raporty wydane staraniem Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi na arenie międzynarodowej.
Characteristics of the industry in Małopolska (part I)” – przedstawia charakterystykę branży spożywczej na terenie Małopolski. Znajdziemy w nim również informacje na temat przemysłu rolniczego i drzewnego. W raporcie przeczytamy także o sektorze wydobywczym i budownictwie.
Characteristics of the industry in Małopolska (part II)” – w tym raporcie znajdziemy informacje na temat czterech przemysłów – metalowego, maszynowego, motoryzacyjnego i elektrotechnicznego. Poznamy ich charakterystykę, liczbę zatrudnionych osób oraz poznamy ich główne centra mieszczące się na terenie Małopolski.