„Life science and chemical industry in Małopolska” i „Startup and creative industry in Małopolska” – to kolejne raporty wydane staraniem Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi na arenie międzynarodowej.

W raporcie „Life science and chemical industry in Małopolska” przeczytamy o najważniejszych przedsięwzięciach związanych z tym sektorem w regionie. Dowiemy się co charakteryzuje przedsiębiorstwa i gdzie znajdują się kluczowe firmy i instytucje zajmujące się dziedzinami wiedzy koncentrującymi się na żywych organizmach. Do grupy life science możemy zaliczyć biologię, biotechnologię, genomikę, proteomikę, farmację, biomedycynę czy bioinformatykę.

W raporcie znajdziemy również informacje na temat przemysłu chemicznego w naszym regionie. Przeczytamy co charakteryzuje ten sektor i dowiemy się jak wygląda struktura zatrudnienia.

Startup and creative industry in Małopolska” –  w tym raporcie znajdziemy informacje na temat startupów i szeroko rozumianego przemysłu kreatywnego. Przeczytamy m.in. co charakteryzuje te sektory, jak kształtują się wynagrodzenia pracowników, a także gdzie znajdują się główne centra tych branż.