„Możemy budować zasoby. Wspólnie tworzyć programy szkoleniowe dla naszych pracowników”
dr Artur Paszko, prezes Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

W siedzibie Spółki Hut – Pus S.A. 28 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółek działających w otoczeniu ArcelorMittal Poland, czyli Huty im. Tadeusza Sendzimira. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy prezesa Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dr. Artura Paszko zostało podzielone na dwie części.

W pierwszej – zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości pan Tomasz Sokół omówił możliwości wspierania przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do roku 2020 Małopolska otrzyma około 2,8 miliarda euro z funduszy europejskich, z czego 484 miliony euro zostanie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze dla przedsiębiorców MŚP będą skierowane na wdrażanie innowacyjnych projektów w tym: wyposażenie laboratoriów, proces badawczy, uzyskiwanie patentów i wdrożenie do produkcji. Padły pytania o przebieg finansowania projektu. W odpowiedzi uzyskano zapewnienie, że możliwe będzie zaliczkowanie finansowania rozdzielone na etapy oraz, że wypłata środków będzie następowała do 90 dni od złożenia wniosku.

Druga część spotkania została przeznaczona na omówienie propozycji utworzenia Klastra Kraków Nowa Huta Przyszłości, czyli przedsiębiorców z otoczenia AMP. Na początek przedstawiciele Spółki A1 Europe pan Robert Pawlak – dyrektor operacyjny i pan Jan Żmuda – project manager przedstawili korzyści płynące ze współpracy firm w ramach klastra. Liczne przykłady, w tym Dolina Lotnicza, czyli grupa firma z branży lotniczej z południowo-wschodniej Polski, pokazują, że nawet pomiędzy konkurentami udaje się znaleźć wspólne cele. Marketing, w tym udział w międzynarodowych targach czy szkolenia dla pracowników, to działania, które w ramach klastra przynoszą wszystkim firmom wymierne korzyści przy obniżonych kosztach własnych.

Przedstawiciele firm zabierając głos w dyskusji nad powołaniem klastra podkreślali dominującą pozycję Spółki ArcelorMittal Poland nad całym rynkiem firm działającym w jego otoczeniu. Większość osób akcentowała potrzebę współdziałania i udziału w kosztach funkcjonowania klastra. Pojawiły się również pytania odnośnie relacji pomiędzy Spółką Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. i powstająca Spółką Skarbu Państwa – realizującą projekt „Krk NH2”. „Pomiędzy naszymi Spółkami istnieje pełna komplementarność działań. Działamy w nieco innych obszarach, a nasze oferty skierowane są do odmiennych typów inwestorów. Jest tylko kwestią czasu kiedy nasze działania się zetkną. Wtedy równolegle przystąpimy do realizacji inwestycji dających nowe miejsca pracy.” – Artur Paszko.

W spotkaniu zorganizowanym przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wzięli udział:

UNIHUT, EKO-ENERGIA, SOL-HUT, METALODLEW, KRAKODLEW, MADROHUT, SED-HUT, PTS, ZD-PROJEKT, ROLHUT, CM UJASTEK, ZŁOMEX, PROFIL, COMPLEX, HUT-PUS, Solidarność, Solidarność 80, NSZZ Pracowników