„SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast” – to wspólny projekt Krakowskiego Parku Technologicznego, Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Od jesieni 2013 roku trwają prace nad wspólną strategią smart city dla Krakowa oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

W tym roku Prof. Rudolf Giffinger (TUW) – ekspert w dziedzinie badań analitycznych rozwoju miast i regionów, wraz z grupą studentów, jako kierunek wizyty studyjnej wybrał miasto Kraków, łącząc wizytę z konferencją podsumowującą dwuletni projekt SMART_KOM.

Na spotkaniu 27 maja br., które poprzedzało wspomnianą konferencję, studenci z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (TUW) zapoznali się z projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” podczas panelu dyskusyjnego, w którym uczestniczyli również: Prof. Andrzej Wyżykowski (Główny Architekt Miasta w latach 2002-2014) oraz Rafał Kulczycki – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta. Studenci poznali historię powstania Nowej Huty, jej koncepcję planistyczną jako odrębnego miasta (lata: 1949–1951 samodzielne) oraz późniejsze działania związane z włączeniem Nowej Huty do Krakowa (styczeń 1951 r.). W dyskusji zauważono, że projekt „Kraków-Nowa Huta Przyszłości” jest szansą dla Nowej Huty, aby ulepszyć życie mieszkańców, stworzyć nowe miejsca pracy oraz zrewitalizować tereny poprzemysłowe. Ze względu na dużą skalę projektu należy patrzeć na jego realizację w długotrwałej perspektywie.

Uczestnicy przywoływali przykład „Cambridge Science Park”, który powstał w 1970 r., a zagospodarowanie jego przestrzeni trwa do chwili obecnej. „W chwili obecnej Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. skupia się na przygotowaniu scalenia gruntów przeznaczonych na inwestycję oraz skompletowaniu dokumentacji projektowej dla poszczególnych przedsięwzięć.” – podkreślał dr Artur Paszko Prezes Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., który zaprezentował zebranym projekt strategiczny Miasta oraz omówił metody jego realizacji.