„Małym przedsiębiorcom trzeba pomóc”

W dniu 8 czerwca 2015 roku odbyło się spotkanie informacyjne z Małopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców. Paweł Chorosz – Koordynator Projektów w Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., przedstawił uczestnikom spotkania prezentację o Spółce oraz o projekcie „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”. Głównym tematem dyskusji była możliwość nawiązania współpracy pomiędzy mikro i małymi przedsiębiorcami a spółką Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Jak stwierdzili przedstawiciele Stowarzyszenia: „duże przedsiębiorstwa sobie poradzą a małym trzeba pomóc”. Swoje miejsce w projekcie małe podmioty mogłyby znaleźć np. w Parku Naukowo-Technologicznym Branice
lub w Przylasku Rusieckim.

W ramach projektu MSKiP chciałoby zaangażować mikro i małe firmy do przekazywania wiedzy i doświadczenia dla młodych firm. Uczestnicy stwierdzili, że odbyte spotkanie jest dobrym wstępem do dalszej współpracy, a nawiązanie porozumienia na tak wczesnym etapie projektu pozytywnie wpłynie na realizację koncepcji „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.