W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wypowiedziami oraz niektórymi artykułami prasowymi, w których – na kanwie toczonej w Radzie Miasta Krakowa dyskusji nad jej uchwałą w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie – znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące domniemanych ryzyk środowiskowych na obszarze projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości, informujemy:

1. Obszar składowisk odpadów hutniczych, w tym zwłaszcza teren zajęty pod tzw. laguny szlamowe, znajduje się w znaczącym oddaleniu od obszaru projektu Kraków – Nowa Huta Przyszłości (w linii prostej – min. ok. 2,5 km) i w żaden sposób na niego nie oddziałuje.

2. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dysponuje wynikami badań sozologicznych gruntu dla obszarów, jakimi włada, wobec których istniało ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń związanych z uprzednim funkcjonowaniem tam instalacji krakowskiej huty stali. Dodatkowo, na koszt Spółki wykonywano takie badania w przypadkach, gdy żądał tego potencjalny inwestor. Nie potwierdziły one występowania rzeczonych zanieczyszczeń.

3. Wykonywanie badań sozologicznych gruntu jest uzasadnione w przypadku uprawdopodobnienia ryzyka stwierdzenia zanieczyszczeń środowiska. Tymczasem większość terenów pozyskanych dotychczas przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. znajduje się w obszarze dawnej strefy ochronnej huty i jest wykorzystywana aktualnie (a także była w przeszłości) do celów związanych z produkcją rolną.

4. W ramach – współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich – realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. projektu pn. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości zostały uwzględnione ryzyka środowiskowe. Nie stanowią one więc zagrożenia dla powodzenia tego przedsięwzięcia. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku innych działań inwestycyjnych Spółki.