W najnowszej edycji m.in. o:

– 45. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;

– Międzynarodowym szczycie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL;

– „Przedsiębiorczych krakowiankach”, które zostały dostrzeżone w Europie;

– Miejskim Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, który rozszerza swoją ofertę.

Zapraszamy do lektury!

POBIERZ TERAZ