5 marca 2015 roku sąd rejestrowy wpisał do KRS Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – spółkę zawiązaną przez Gminę Miejską Kraków i Województwo Małopolskie w wyniku ich współpracy mającej na celu rewitalizację terenów poprzemysłowych we wschodniej części Nowej Huty.

Podstawowym zadaniem Spółki jest realizacja projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, który obejmuje 4 główne komponenty:

 • Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”
 • Park Naukowo-Technologiczny „Branice”
 • Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”
 • Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”

Mieści się w nich szereg szczegółowych zadań (o których można przeczytać poniżej) a samemu przedsięwzięciu towarzyszą też projekty komplementarne, jak chociażby planowana budowa osiedla mieszkaniowego.

Czas podsumowań.

Aby realizować powyższe zadania konieczne było podjęcie wielu różnych działań, których część opisaliśmy poniżej:

 • Spółka dysponuje aktualnie ponad 150 hektarami gruntów, w większości na obszarze koncentracji swoich działań.
 • Trwają prace nad przygotowaniem Strefy Aktywności Gospodarczej. Zajmie ona ponad 33 hektary, na których dla inwestorów zostanie przygotowanych ponad 40 parcel inwestycyjnych. Podpisano już około 30 listów intencyjnych z firmami zainteresowanymi inwestowaniem na tym obszarze. Koniec prac przewidziano na koniec przyszłego roku. Koszt tej inwestycji to około 93 mln zł, z czego 61 mln pochodzi z Funduszy Europejskich.
 • Wiosną 2021 roku zostanie oddanie do użytkowania po modernizacji kąpielisko w Przylasku Rusieckim. Koszt tej inwestycji to prawie 18,5 mln złotych, z czego ponad 5 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kąpielisko zyska zaplecze sanitarne i techniczne. Przewidziano tam także miejsce na food-trucki i boiska do piłki plażowej. Będzie to całoroczny ośrodek sportu i rekreacji na świeżym powietrzu.
 • Pracownicy Spółki zinwentaryzowali już kilkanaście zabudowań, które wskazano jako potencjalne do wykorzystania w ramach Parku Edukacyjnego „Branice”. Wcześniej została opracowana jego koncepcja. Zlokalizowany na granicy Branic i Przylasku Rusieckiego Park, pełnił będzie m.in. funkcję skansenu.
 • Spółka komercjalizuje kolejne nieruchomości, które poprzednio pozyskała i scaliła tworząc zwarte kompleksy działek. Jednym z inwestorów, który rozpoczyna inwestycję na terenu Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” jest małopolska firma BIELENDA Kosmetyki Naturalne.
 • Przedstawiciele Spółki promowali małopolskie firmy i produkty na międzynarodowych wydarzeniach targowych – między innymi w Cannes, Dubaju i w Pekinie.
 • Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla następujących projektów: Budowa infrastruktury kąpielowej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim, Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”, Krakow Metropolitan Area for Business i Power Up Your Business in Małopolska w łącznej wysokości ponad 75 mln zł.
 • Przeprowadzono badania sozologiczne mające na celu sprawdzenie stanu gleby na dawnych terenach poprzemysłowych.
 • Trwają przygotowania do rozpoczęcia pierwszego etapu prac na terenie „Błoń 2.0”.
 • Spółka uczestniczyła w wydarzeniach lokalnych, takich jak inicjatywa biegowa „Nowa Huta w czterech smakach” oraz Pikniki Krakowskie.
 • W 2020 roku zrealizowano mural na osiedlu Willowym, który w sposób symboliczny opowiada o historii i przyszłości Nowej Huty.
 • W ramach współpracy z Zarządem Transportu Publicznego ustawiono stojaki rowerowe w rejonie siedziby Spółki, a wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej zagospodarowano sąsiedni skwer.
 • Spółka brała udział w przygotowaniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.
 • Spółka wspierała lokalne inicjatywy mieszkańców z obszaru projektu, które nie mogły być zrealizowane w ramach jej działań statutowych.

O wszystkich naszych działaniach na bieżąco informujemy na naszej stronie internetowej. Zapraszamy także do śledzenia naszych profilów w mediach społecznościowych, gdzie można znaleźć na przykład zdjęcia i filmy z prowadzonych prac budowlanych. Polecamy także film przygotowany z okazji naszego jubileuszu:
 

 

 Czego chcemy sobie życzyć?

Pandemia koronawirusa zmieniła nieco plan naszych działań. Tylko w tym roku odwołano większość wydarzeń targowych, na których zamierzaliśmy promować Nową Hutę, Kraków i Małopolskę. Dlatego jednym z dwóch życzeń, które mamy na najbliższe lata naszej pracy, jest pełny powrót do normalności. Myślimy o tym także pod kątem naszych partnerów – przedsiębiorców.

Drugie marzenie to nasza wspólna „Nowa Huta Przyszłości” – dzielnica, która stanie się kołem zamachowym dla rozwoju Krakowa i całej Małopolski. Która będzie przestrzenią dobrej pracy, odpoczynku i zabawy. Miejscem, w którym chce się żyć. Bo właśnie takie miejsce chcemy stworzyć.