100% punktów – taki wynik uzyskał wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych* dla projektu przygotowanego przez  Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (w partnerstwie z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa) pn. „Krakow Metropolitan Area for Business 2” (KMA4Business) w naborze ogłoszonym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Celem KMA4Business jest wsparcie biznesu z regionu, w szczególności poprzez promowanie na arenie międzynarodowej wizerunku małopolskich przedsiębiorstw, jako wiarygodnych partnerów, a także wysokiej jakości ich produktów.

Głównymi beneficjentami projektu są firmy z sektora MŚP, a w szczególności te działające w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym, obejmującym – poza Krakowem – 14 otaczających go gmin, w tym Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne i Wieliczka. Będzie to ściśle dobrana grupa, która po ukończeniu programu będzie też stanowić grono ekspertów dla innych małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski, w zakresie praktycznych aspektów przygotowania oferty inwestorskiej i prowadzenia negocjacji.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia o tej samej nazwie, realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. od roku 2019 w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Do tej pory, w jego ramach, zrealizowano szereg działań z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej. Były wśród nich m.in. wyjazdowe misje gospodarcze oraz organizacja stoisk na najważniejszych targach inwestycyjnych w  Europie i Azji. KMA4Business to także organizacja prezentacji promujących małopolską gospodarkę, konferencji oraz spotkań podczas targów branżowych i wizyt studyjnych dla przedstawicieli firm zagranicznych. W ramach kampanii wizerunkowej stworzono również platformę komunikacyjną: http://www.kma4business.metropoliakrakowska.pl/

 

* Projekty „Krakow Metropolitan Area for Business” 1 i 2 realizowane są dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.