„Ścieżki rozwoju w erze cyfryzacji” – Wiedza podstawą rozwoju

7 marca 2024 roku w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbyła się II edycja konferencji „Krakow Metropolitan Area for Business”, tym razem pod hasłem „Ścieżki rozwoju w erze cyfryzacji”. Małopolscy przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się jak firmy powinny działać i zmieniać się, by nadążyć za najnowszymi trendami w gospodarce światowej.

Kraków wraz z gminami Metropolii Krakowskiej dołączył w ostatniej dekadzie do najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski i Europy. Gospodarka metropolii, z potężnym komponentem szkół wyższych, dotąd oparta była na przemyśle, tradycyjnych usługach i turystyce. Obecnie uległa transformacji i zostaje wzmocniona usługami dla biznesu oraz centrami rozwoju nowych technologii.

Organizator konferencji – Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., spółka utworzona w listopadzie 2014 r. przez Gminę Miejską Kraków oraz Województwo Małopolskie – podejmuje liczne działania mające na celu przyśpieszenie rozwoju gospodarczego wschodniej części Krakowa na poziomie infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym, co pozytywnie wpływa na postrzeganie Nowej Huty przez inwestorów, społeczność oraz turystów.

Dziś Nowa Huta zmienia pełnioną od zarania funkcję, staje się symbolem dynamicznych przemian miasta i modną dzielnicą Krakowa. Dominujący do tej pory przemysł ciężki traci rezon, a rewitalizacja pozwala tworzyć atrakcyjną, przyjazną, funkcjonalną i komfortową do życia dzielnicę Krakowa. Proces ten jest istotny dla gospodarki całego miasta i regionu, a zatem ważny dla małopolskich przedsiębiorców – których firmy też przechodzą dynamiczne przemiany.

Powodzenie misji rewitalizacyjnej jest mocno uwarunkowane przemianami w kraju oraz trendami globalnej gospodarki. Sukces Nowej Huty w dużej mierze zależy od kondycji i rozwoju przedsiębiorczości w całym regionie. Wyzwania przed jakimi stanęli przedsiębiorcy w Małopolsce wynikają z wielowymiarowej transformacji gospodarczej. Szczególnie zmiany energetyczne budzą wśród przedsiębiorców obawy, skutkujące niewielkim, choć zauważalnym, obniżeniem aktywności.

Dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej możemy korzystać z pakietów wsparcia dla przedsiębiorców  – nie tylko w postaci atrakcyjnego finansowania z funduszy europejskich, ale też kształcenia i wzmacniania kompetencji oraz transferu know-how. Odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz uruchomienie naborów na lata 2021-27 daje szansę na przełamanie obaw przedsiębiorców i rozbudzenie inwestycji prywatnych, od których zależy rozwój Polski.

 

 

Nie bez powodu otwierając konferencję Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, podkreślił, że dziś kluczowa jest wiedza przedsiębiorców o narzędziach wsparcia. „Informacje powinny być przekazywane w fachowy i przystępny sposób, by przekazać niezbędną wiedzę i rozwiać obawy dotyczące korzystania z funduszy unijnych” – podkreślił prezydent.

Wychodząc z tego założenia Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., odpowiedzialna za rewitalizację wschodniej części Krakowa zorganizowała konferencję „Krakow Metropolitan Area for Business, ścieżki rozwoju w erze cyfryzacji”, poświęconą transformacji cyfrowej, Przemysłowi 4.0 i poprawie efektywności energetycznej.

Podczas konferencji przedstawiciele kluczowych instytucji wsparcia przedstawili nie tylko ofertę instrumentów finansowych, w tym dotacji i pożyczek, dla przedsiębiorców z Małopolski, ale też omówili dostępne ulgi rozwojowe oraz możliwości pozyskania wiedzy na temat przekształceń przedsiębiorstw, ich cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji – bez ponoszenia kosztów własnych oraz prowadzenia i finansowania szkoleń podnoszących kompetencje.

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z instytucji wsparcia biznesu:

– dr Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, omówił aktualne i wkrótce planowane nabory dla przedsiębiorców realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości,

– Michał Wiśniewski, Starszy specjalista ds. projektów unijnych w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawił Instrumenty finansowe dla MŚP w programie regionalnym Województwa Małopolskiego,

– Przemysław Sulich, Prezes Zarządu A1Europe, zaprezentował programy: SMART – FENG dla indywidualnych przedsiębiorców oraz wsparcie efektywności energetycznej w programie FENIKS.

Na zakończenie pierwszej części konferencji Jakub Szymański, Wiceprezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., przedstawił zaawansowanie realizacji projektu rewitalizacji wschodniej części Krakowa. Case study – znaczna część prezentacji poświęcona była Parkowi Naukowo-Technologicznemu „Branice”, w tym celom jego tworzenia i rozwoju.

Uczestnicy dyskusji panelowej mówili o tym, jak przedsiębiorca, bez angażowania własnych pieniędzy, może sprawdzić, w jakim zakresie automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja pozwala podnieść efektywność konkretnej firmy i przyspieszyć jej rozwój.

– Daniel Kessler, Kierownik zespołu hub4industry (European Digital Innovation Hub) w Krakowskim Parku Technologicznym, przedstawił ofertę hubu jako miejsca, w którym „każdy może dotknąć nowych technologii” – od praktycznej pomocy przedsiębiorcy w wyborze, wdrożeniu i testowaniu nowoczesnych rozwiązań i narzędzi (hardware i software), przez odwiedziny w firmach, które przeszły transformację, po sporządzenie dokumentów do konkursów i wdrożeń. Mówił też o ofercie szkoleń i o zasadach przeprowadzania audytów technologicznych.

– Tomasz Król, Dyrektor Centrum, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., przedstawił możliwości finansowania inwestycji technologicznych. Zachęcał do korzystania z preferencji w Polskiej Strefie Inwestycji (zarządzanej na naszym terenie przez KPT), faktoringu, leasingu przemysłowego. Mówił o polityce nowej szansy dla tych, którzy się restrukturyzują. Wskazał także na BiznesPortal.pl – https://biznesportal.pl/, gdzie każdy przedsiębiorca po wpisaniu NIP-u swojej firmy może wyszukać kompleksową ofertę wsparcia dla siebie.

– Joanna Jakubowska-Łazęcka, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Biznesu w Małopolskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR) przedstawiła dwa narzędzia wsparcia: Małopolskie bony rozwojowe (Nowa Perspektywa) i Akademię HR. Akcentowała, jak ważne są dziś kompetencje pracowników i osób zarządzających. Oferta MARR pozwala przeprowadzić szkolenia po niskich kosztach, przy zachowaniu najwyższego poziomu.

– Agnieszka Szymczyk, Senior Manager w Zespole Pomocy Publicznej PwC Polska, zachęcała do korzystania z ulg podatkowych, m.in. na prace badawczo-rozwojowe i inwestycje w nowe technologie.

Na zakończenie konferencji dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska mówiła o tym, jak sztuczna inteligencja, big data, automatyzacja, robotyzacja, IoT i chmura rewolucjonizują branżę automotive i zarazem zwiększają szanse Polski w erze gospodarki opartej na wiedzy. Dr Ewa Łabno-Falęcka zwróciła uwagę, że zakład Mercedesa zlokalizowany w Jaworze nie jest (wbrew obiegowej opinii) tzw. montownią, a zaawansowaną fabryką, która dziś bez szybkiej wymiany danych nie byłaby w stanie konkurować na światowych rynkach. Zaznaczyła również jak potężne oszczędności w obiegu energii w fabryce można wygenerować dzięki cyfryzacji procesu zarządzania produkcją. Wykład obejmował również wizję mobilności, która oferując możliwość autonomicznej jazdy rozwiąże w przyszłości wiele problemów społecznych, w tym również złagodzi skutki procesu starzenia się społeczeństwa w Europie.

Dzięki jazdom testowym najnowszymi modelami Mercedesa uczestnicy konferencji mieli okazję zestawić teorię z praktyką i sprawdzić jak najnowsze technologie sprawdzają się w codziennym życiu. Można było porozmawiać z samochodem (!) lub sprawdzić na autostradzie skuteczność autonomicznego trybu jazdy.

Prowadzący konferencję redaktor Zbigniew Bartuś podkreślił w podsumowaniu jak wiele mamy jako Polska do nadrobienia w zakresie cyfryzacji i wskazał jak wielkie sukcesy odnoszą na świecie krajowe firmy, które już postawiły na nowoczesne technologie. Wykorzystanie najnowszych rozwiązań oraz wiedzy specjalistów pozwala polskim firmom konkurować z tak zaawansowanymi w zakresie cyfryzacji rynkami jak niemiecki, czy japoński.

Organizowana przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. konferencja „Kraków Metropolitan Area for Business. Ścieżki rozwoju w erze cyfryzacji” zgromadziła ponad 100 osób. Poza reprezentantami małych i średnich przedsiębiorstw w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele dużych firm, jednostek badawczo-rozwojowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu i publicznych instytucji oraz dziennikarze.

 

PARTNERZY KONFERENCJI: