Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” zdobyła statuetkę przyznawaną w konkursie organizowanym przez Krakowski Park Technologiczny za „Najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne”. 

 

Nagrodzona Strefa Aktywności Gospodarczej stanowi element Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, powstającego w ramach projektu strategicznego Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego pn. „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Oddana do użytku w listopadzie 2023 roku inwestycja obejmuje dwa podobszary – Igołomska-Południe oraz Igołomska-Północ i przeznaczona jest dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zlokalizowana jest na powierzchni prawie 33 hektarów i podzielona na 35 parceli.

 

Oferuje dogodną dla nowoczesnego biznesu infrastrukturę zapewniającą drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, tzw. strefy wytchnienia z łącznością Wi-Fi oraz parkingi ze stacjami ładowania dla samochodów elektrycznych. SAG „Nowa Huta Przyszłości” to powstały na zdegradowanym obszarze poprzemysłowym teren typu greenfield, bez istniejącej zabudowy, w pełni uzbrojony, z instalacją wodno-kanalizacyjną, deszczową, elektroenergetyczną oraz kanałami technologicznymi do prowadzenia sieci teletechnicznych. Komfort użytkowania zapewnia przebudowana sieć energetyczna wysokiego napięcia, energooszczędne oświetlenie oraz bliskość autostradowego połączenia drogowego i sieci kolejowej.

 

Obszar SAG „Nowa Huta Przyszłości” został zaprojektowany z myślą o inkubatorach przedsiębiorczości, centrach technologicznych oraz obiektach przemysłu wysokich technologii i rzemiosła. Celem jego przygotowania jest w szczególności rozwój inwestycji z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego (m.in. nauki przyrodnicze, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika, przemysł maszynowy).

 

Całkowity koszt budowy Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” wyniósł 92,4 mln zł brutto, z czego 58,9 mln zł stanowiło dofinansowanie pozyskane przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Właścicielem SAG jest Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A, która zajmuje się promocją Krakowa, a w szczególności dzielnicy Nowa Huta, a swymi działaniami obejmuje również Krakowski Obszar Funkcjonalny. Zadania realizuje w ramach projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, który tworzy warunki do aktywizacji gospodarczej wschodniej części Krakowa na poziomie infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym, ożywiając rynek pracy i przeciwdziałając bezrobociu.

 

Krakowski Park Technologiczny każdego roku nagradza lokalne firmy, które wyróżniają się odwagą, dynamiką rozwoju i innowacyjnością. W 2023 roku z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w Małopolsce skorzystało 60 przedsiębiorców, a deklarowane nakłady inwestycyjne przekroczyły 2 mld zł. Przedsiębiorcy utworzyli 1099 nowych miejsc pracy. Tegoroczny wynik Polskiej Strefy Inwestycji to drugi najlepszy wynik w historii PSI w Małopolsce pod względem wydanych decyzji oraz trzeci pod względem deklarowanych nakładów inwestycyjnych.

 

O tym jak bardzo potrzebna jest aktywizacja gospodarcza wschodniej części Krakowa świadczy fakt, że proces komercjalizacji obszaru SAG „Nowa Huta Przyszłości” dobiega końca i do zagospodarowania zostały już ostatnie parcele. Strefa Aktywności Gospodarczej, jak i cały teren objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, jest początkiem inwestycji, które podnoszą atrakcyjność tej części miasta dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i turystów.

 

Zdjęcia: Krakówski Park Technologiczny sp. z o.o.