Obszar zabudowy mieszkaniowej, docelowo o powierzchni 39 hektarów, stanowi uzupełnienie funkcji całego projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, który skupia się na rekreacji, usługach, przemyśle i szeroko pojętej rekreacji. Do końca 2023 roku dzięki komasacji nieruchomości udostępniono pod działalność deweloperską 13 hektarów gruntów i wydano trzy prawomocne pozwolenia na budowę. W roku 2024 KNHP S.A. planuje skomercjalizować kolejne 5 hektarów pod zabudowę mieszkaniową. Aktualnie aktywizowany obszar przeznaczony jest pod budownictwo wielorodzinne niskiej intensywności. Realizacja pierwszej z tych inwestycji już ruszyła, a do gotowych mieszkań prawdopodobnie będzie można się wprowadzić w drugim kwartale 2025 roku. Realizowany budynek znajduje się w odległości 350 m od ul. Igołomskiej i oferuje bliskość terenów rekreacyjnych wraz z zrealizowanym Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” oraz planowanym Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0.”. Nie bez znaczenia pozostaje sąsiedztwo Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, gdzie już powstała Strefa Aktywności Gospodarczej. Aktywizacja trenów pod zabudowę mieszkaniową oznacza, że Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” zaczyna przyjmować ostateczny kształt.

 

Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” obejmuje realizację 5 komponentów:
– Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”,
– Park Naukowo-Technologiczny „Branice”,
– Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”,
– Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”,
– Obszar wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

 

W 2021 roku do użytku oddano Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” z plażą i pełną infrastrukturą, a obecnie w ramach tego komponentu realizowany jest Park Edukacyjny „Branice” wraz ze skansenem upamiętniającym tradycję materialną Krakowiaków Zachodnich. W 2024 roku zostanie translokowana na teren parku pierwsza chałupa.
KNHP S.A. doprowadziła też do komasacji działek o powierzchni ok. 7 ha pod budowę Centrum Geotermalnego w Przylasku Rusieckim, a pod koniec 2023 roku Gmina Miejska Kraków otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewnienie o dofinansowaniu odwiertu badawczego w wysokości 12 mln zł. Dzięki niemu możliwe będzie określenie parametrów fizykochemicznych wody, co pozwoli ocenić efektywność ekonomiczną wykorzystania tego źródła zielonej energii dla celów ciepłowniczych i rekreacyjnych. Wynik badań pozwoli precyzyjnie zaprojektować Centrum Geotermalne i przystąpić do jego realizacji.

W latach 2015-2023 zagospodarowano ponad 20 hektarów pod Park Naukowo-Technologiczny „Branice”, który oferuje tereny dla przedsiębiorców. Stworzono Strefę Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”, która obejmuje dwa podobszary i cieszy się tak dużym powodzeniem wśród inwestorów, że obecnie w ofercie pozostały ostatnie wolne parcele.

Z uwagi na bardzo duże rozdrobnienie własności działek jako ostatni komponent realizowane jest Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”. W latach 2015-2023 udało się pozyskać prawa do 60% przewidzianego terenu. Kontynuowana jest akwizycja nieruchomości oraz prace projektowe dotyczące docelowych rozwiązań komunikacyjnych.
Mimo, że projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” nabiera ostatecznego kształtu nie oznacza to spadku dynamiki działań. Jest to projekt rozwojowy, który po zakończeniu realizacji wyznaczonych celów zakłada poszerzenie procesu rewitalizacji wschodniej części Krakowa o kolejne, nowe obszary i zadania.