W dniu 23 maja br. na Uniwersytecie Otwartym Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica odbyła się sesja dyskusyjna poświęcona projektowi „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” w aspekcie proekologicznej modernizacji Nowej Huty oraz regionu. Serdecznie dziękujemy prof. zw. dr. hab. Janowi W. Dobrowolskiemu za zaproszenie.

Uniwersytet Otwarty działa od 1989 roku i stanowi forum interdyscyplinarne, na którym wykłady wygłaszają przedstawiciele nauk technicznych, przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i innych z różnych wydziałów AGH oraz pozostałych krakowskich uczelni, a także uczeni spoza Krakowa, z Polskiej Akademii Nauk, czy instytutów resortowych. Gośćmi Uniwersytetu bywają również parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów. Połączone z dyskusją wykłady stwarzają okazję do aktualizacji i poszerzania wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem postępu w zakresie informatyki, fizyki, humanizacji techniki, integracji nauk dla poprawy stanu środowiska i jakości życia człowieka oraz aktualnych problemów XXI w.

W dniu 23 maja 2015 roku w sesji dyskusyjnej, połączonej z konsultacjami społecznymi, wziął udział Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – dr Artur Paszko. Przedstawił on ramy programowe projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, przybliżając uczestnikom spotkania informacje o czterech komponentach projektu: Parku Naukowo-Technologicznym Branice, Centrum Logistyczno-Przemysłowym, Błoniach 2.0 oraz zagospodarowaniu Przylasku Rusieckiego. Ostatni z komponentów spotkał się z największym zainteresowaniem słuchaczy. Dopytywali się oni o położenie akwenów wodnych oraz możliwościach spędzania wolnego czasu na obszarze Przylasku Rusieckiego. Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” został też przedstawiony na tle podobnych realizacji w innych państwach, np. w Hiszpanii, Anglii czy w Niemczech. Uczestnicy spotkania wysunęli sugestię, by budowa projektu oparta na współpracy nauki z biznesem oraz sferze odpoczynku nie pominęła mieszkańców, gdyż to oni stanowią podstawową tkankę społeczną.

Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym spotkaniu.