Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. bierze czynny udział w targach nieruchomości inwestycyjnych MIPIM 2017 w Cannes. W ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” Spółka prezentuje ofertę inwestycyjną Regionu w specjalnie zorganizowanym, odwiedzanym przez licznych gości z całego świata, stoisku.

Po pierwszych dniach targów można stwierdzić, że największym zainteresowaniem cieszy się projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Chęć zainwestowania w przedsięwzięcia stanowiące jego treść wyrazili przedsiębiorcy zarówno z Unii Europejskiej, jak i krajów bliskiego wschodu. Ponadto przedstawiciele Spółki dzielili się swoimi doświadczeniami z menadżerami podobnych projektów, planowanych do realizacji w Europie.

Za nami dwa bardzo intensywne dni spotkań, paneli i konferencji – mówi Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Nawiązane w Cannes kontakty, a jest już ich ponad czterdzieści, potwierdzają, iż jest zapotrzebowanie na takie projekty, jak ten realizowany przez naszą Spółkę. Kolejne dwa dni targowe wykorzystamy, by dodatkowo poszerzyć grupę inwestorów gotowych zaangażować się w przedsięwzięcia na terenie Małopolski.

Targi Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes to największa i najbardziej prestiżowa tego typu impreza w Europie. Podczas tegorocznej – 28 edycji – na ponad 19 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej zaprezentuje się 2,6 tys. wystawców. Ponad 20 tys. uczestników z 90 krajów, w tym 5,3 tys. inwestorów i 500 dziennikarzy, weźmie udział w blisko stu konferencjach.

 

Działania promocyjne są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).