Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, organizacja zrzeszająca miasta i gminy z krakowskiego obszaru funkcjonalnego,uwzględniła na liście przedsięwzięć rekomendowanych do dofinansowania ze środków unijnych pierwsze dwa działania w ramach projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

Łączna wartość obu zadań wynosi ponad 64 miliony złotych.

W ramach włączonych do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) projektów zostaną zrealizowane inwestycje infrastrukturalne, których celem jest utworzenie strefy aktywności gospodarczej na obszarze, gdzie realizowany jest projekt strategiczny „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Przewiduje się, że złożenie wniosku o dofinansowanie dla rozbudowy infrastruktury pod Park Technologiczny Branice i Centrum Logistyczne nastąpi w I kwartale 2016 roku (wartość projektu: 54 838 074,00 zł; wysokość dofinansowania ze środków UE: 43 574 858,58 zł), a dla budowy infrastruktury Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) „Nowa Huta Przyszłości” w III kwartale 2016 roku (wartość projektu: 24 841 343,31 zł; wysokość dofinansowania ze środków UE: 21 115 141,81 zł). Realizacja obydwu projektów ma rozpocząć się w 2017 roku i potrwa do 2019 roku. Pozwoli ona na przygotowanie ponad 300 hektarów terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę ponad 10 kilometrów sieci drogowej.

Zagwarantowane w Strategii środki umożliwią rozpoczęcie kompleksowej rewitalizacji terenów poprzemysłowych w okolicach kombinatu metalurgicznego ArcelorMittal Polska, a przy tym przyczynią się do wzrostu atrakcyjności dzielnicy Nowa Huta zarówno dla mieszkańców, jak i dla potencjalnych inwestorów.

Na planowanych inwestycjach najbardziej skorzystają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To właśnie dla nich tworzona jest Strefa Aktywności Gospodarczej. Przestrzeń będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, w szczególności prowadzących działalność mieszczącą się w zakresie inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe podejście do realizacji przedsięwzięć z Funduszy Europejskich. Projekty są wstępnie oceniane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska oraz rekomendowane do realizacji w trybie pozakonkursowym.