Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w dniach 4-6 października uczestniczyła w największym i najważniejszym wydarzeniu inwestycyjnym w Europie – targach EXPO REAL – gdzie prezentowała atuty inwestycyjne Metropolii Krakowskiej, w tym największego projektu inwestycyjnego w regionie – Nowej Huty Przyszłości. Targi rok rocznie są odwiedzane przez przedstawicieli branży inwestycji i nieruchomości z całego świata. Tegoroczna edycja zgromadziła 1 887 wystawców i niemal 40 000 odwiedzających.

Targi EXPO REAL to największe i najważniejsze wydarzenie inwestycyjne w Europie, frekwencja na targach, które odbyły się w dniach 4-6 października 2022 r. w Monachium w Niemczech była wysoka, bowiem wzrosła o prawie 60% w porównaniu z poprzednim rokiem powracając do frekwencji z roku 2019. W targach uczestniczyło 1887 wystawców i niemal 40 000 odwiedzających. Podczas targów, przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wraz z delegacją Gminy Miejskiej Kraków prezentowali potencjał gospodarczy Metropolii Krakowskiej oraz całej Małopolski realizując projekt  „Krakow Metropolitan Area for Business”.

W czasie targów odbyliśmy szereg rozmów handlowych. Inwestorzy zagraniczni, ale też polscy poszukują dobrze przygotowanych terenów pod biura, usługi, centra badawczo-rozwojowe czy magazyny i my takie atrakcyjne tereny możemy zaoferować na terenie projektu „Kraków-Nowa Huta Przyszłości”. W najbliższym czasie planujemy otworzyć Strefę Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie. To miejsce kompleksowo przygotowane dla firm z sektora MŚP. Strefa posiada pełne uzbrojenie techniczne, zbudowaliśmy drogi dojazdowe i wewnętrzne, zadbaliśmy też o zieleń towarzyszącą i „strefę wytchnień” przeznaczoną do odpoczynku. – relacjonuje Jakub Szymański, Wiceprezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

W bezpośrednich rozmowach niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się tereny przeznaczone pod logistykę miejską i wyspecjalizowaną produkcję przemysłową. Goście odwiedzający stoisko „Krakow Metropolitan Area for Business” mogli poznać ofertę inwestycyjną nie tylko Krakowa, ale i gmin ościennych.

Branża nieruchomości w punkcie zwrotnym? Jaka przyszłość czeka inwestycje budowlane?

Targi Expo Real jak co roku zgromadziły wielu specjalistów i doświadczonych przedstawicieli branży nieruchomości, inwestycji i budownictwa, co w obecnej sytuacji gospodarczej i międzynarodowej pozwoliło na niezwykle potrzebną wymianę myśli, koncepcji i tworzenie sieci kontaktów podczas spotkań i rozmów.

Targom EXPO REAL towarzyszyły liczne panele dyskusyjne, podczas których próbowano odpowiedzieć m.in. na pytanie z jakimi ogólnymi warunkami będzie musiała zmierzyć się branża nieruchomości. Rosnąca inflacja, wzrost stóp procentowych, kryzys energetyczny to tematy, które bezpośrednio dotyczą nieruchomości i wymagają nowych rozwiązań w sektorze inwestycji. Eksperci przewidują, że rynek pracy nie załamie się – ciągle obserwuje się niedobór siły roboczej a zmiany demograficzne i migracyjne generują popyt na nieruchomości mieszkalne. Przyszłość inwestycji w Europie powinna być oparta na rozwiązaniach smart city, a nowoczesne budownictwo samowystarczalne energetycznie.

Obecna na targach Federalna Minister Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa Niemiec, Klara Geywitz, wskazywała kierunki i cele, które stawia sobie w nadchodzących miesiącach i latach. W swoich wypowiedziach podkreślała jak ważne jest tworzenie warunków do rentownego budowania, które miałoby się odbyć poprzez zwiększenie produktywności, przestawienie się w większym stopniu na prefabrykację, zdigitalizowanie całego łańcucha planowania i realizacji budowy oraz poprzez promocję dotowanego budownictwa mieszkaniowego. Koncepcje te, były szeroko dyskutowane podczas panelu dyskusyjnego z udziałem Pani Minister.

Expo Real w liczbach

Prawie 40 000 odwiedzających z 73 krajów przyjechało do Monachium, aby wziąć udział w targach EXPO REAL. Łączna liczba uczestników została podzielona na około 19 500 zwiedzających branżowych i 20 456 przedstawicieli firm. Po Niemczech w pierwszej dziesiątce krajów odwiedzających znalazły się: Wielka Brytania z Irlandią Północną, Holandia, Austria, Polska, Szwajcaria, Francja, Czechy, Luksemburg, USA i Hiszpania.

1887 wystawców pochodziło z 33 krajów. Po Niemczech w pierwszej dziesiątce krajów wystawców znalazły się: Austria, Holandia, Szwajcaria, Polska, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Francja, Portugalia, USA i Czechy z równym udziałem, Rumunia.

***

Udział w targach EXPO REAL 2022 związany jest z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) pn. „Krakow Metropolitan Area for Business” realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.