Na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa pana Jacka Majchrowskiego Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pan Artur Paszko dołączył, w charakterze doradcy, do prac grupy roboczej ds. Strategii komunikacji marketingowej Krakowa w obszarze BIZNES. Pierwsze spotkanie tego gremium odbyło się w dniu 25 września 2015 roku w Urzędzie Miasta Krakowa.

Jedną z ważniejszych, dyskutowanych podczas narady kwestii, było koncentrowanie komunikacji o potencjale inwestycyjnym Miasta wokół konkretnych projektów. Jednym z najważniejszych stać się ma „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. W związku z powyższym członkowie grupy roboczej zostali zapoznani z jego założeniami i przebiegiem realizacji.