18 października 2018 roku została podpisana umowa gwarantująca przyznanie unijnej dotacji w wysokości 59 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości. Umowę w imieniu Województwa Małopolskiego podpisali pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz pan Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, a ze strony Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pan Artur Paszko – Prezes Zarządu Spółki. W uroczystości wziął udział także Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

 

Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) to jeden z najważniejszych komponentów projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Obejmuje ona niemal 40 hektarowy obszar zlokalizowany na terenach poprzemysłowych. Jego dużą zaletą jest dogodna dostępność komunikacyjna – położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, bliskość drogi ekspresowej S7 oraz autostrady A4, a także sąsiedztwo infrastruktury kolejowej.

Korzystne warunki do prowadzenia działalności i inwestowania znajdą tam przedsiębiorcy z kraju i zagranicy. Strefa Aktywności Gospodarczej tworzona jest głównie z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Będzie to przestrzeń dostępna dla firm z różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego (w tym: chemia, technologie IT, biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali, elektronika, przemysły kreatywne i czasu wolnego). Dzięki takiemu podejściu działalność nowej strefy wpisze się w realizację strategicznych celów nie tylko Krakowa, ale także całej Małopolski.

Osią projektu jest przebudowywana obecnie ulica Igołomska. Teren został podzielony na trzy podobszary. Największy z nich – Igołomska Północ ma powierzchnię ponad 17 hektarów. Igołomska Południe to niemal 16 hektarów, zaś Igołomska Zachód to 6,5 hektara.

Dofinansowanie obejmuje zakup części nieruchomości, przeprowadzenie specjalistycznych prac – począwszy od robót rozbiórkowych i ziemnych oraz przebudowy kolidujących linii energetycznych, do budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, a także zagospodarowanie towarzyszących inwestycji terenów zielonych. Znaczący udział w wydatkach stanowić też będą koszty doprowadzenia infrastruktury technicznej do granic strefy.

Całkowity koszt inwestycji pod nazwą „Strefa Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” to ponad 85 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1. Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Strefa Aktywności Gospodarczej będzie częścią Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” tworzonego w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Będzie on stymulować i ożywiać gospodarkę wschodniej części Krakowa oraz całej Małopolski. Koncepcja zakłada stworzenie ośrodka naukowo-badawczo-technicznego o znaczeniu krajowym, a nawet międzynarodowym. Ma temu służyć zbudowanie kompleksu obiektów, w których oferowane będą powierzchnie biurowe, laboratoryjne, warsztatowe, konferencyjne i wystawowe, uzupełnione paletą usług towarzyszących.

Przedsięwzięcie będzie też odpowiedzią na niedobór na obszarze Krakowa terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłową. Projekt pozwoli w ciągu najbliższych dwóch lat „odzyskać” dla miasta prawie 40 hektarów niewykorzystywanych terenów poprzemysłowych, które będą służyły rozwojowi firm z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Zakłada się zlokalizowanie na tym obszarze ok. 50 inwestycji firm poszukujących nowej przestrzeni, co wpłynie także na powstanie nowych miejsc pracy.

Projekt w liczbach:

  • Koszty całkowite: 85 228 698,03 zł
  • Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 58 897 880,68 zł
  • Wkład własny Spółki: 26 330 817,35 zł
  • Ilość planowanych do nasadzenia drzew i krzewów – 300 szt.
  • Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 39,8 ha
  • Długość planowanych dróg wewnętrznych: 27,8 km
  • Długość planowanych ciągów pieszych i rowerowych: 26,3 km
  • Długość planowanej sieci wodnej i kanalizacyjnej wewnątrz SAG: 11,6 km
  • Długość zewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych: 4,41 km
  • Długość planowanej sieci telekomunikacyjnej: 4,1 km

Długość przewidzianych do skablowania linii energetycznych: 2,16 km