Umowa na drugą część Strefy Aktywności Gospodarczej w Branicach podpisana!

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. i małopolska firma budowlana Instbud podpisały dziś umowę na zaprojektowanie i wybudowanie drugiej, północnej części Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” (SAG), która powstanie na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”.

To największy fragment SAG. Zajmie ponad 17 hektarów terenów na północ od ulicy Igołomskiej, za znajdującymi się przy tej drodze zakładami przemysłowymi. Wybrany w przetargu nieograniczonym wykonawca będzie miał czas do końca listopada przyszłego roku na przygotowanie obszaru pod przyszłe inwestycje przemysłowe i usługowe. Wartość podpisanej umowy to 33 655 260 złotych. Realna wartość umów na realizację całej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” to już ponad 92 miliony złotych. 2/3 tej kwoty stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Docelowo SAG obejmie prawie 40 hektarów terenów poprzemysłowych we wschodniej części Nowej Huty.

„Zagospodarowanie gruntów po nowohuckim kombinacie to oprócz Rybitw, Wesołej i terenów w pobliżu lotniska w Balicach jedno ze strategicznych zadań dla rozwoju Krakowa” – podkreśla Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Jerzy Muzyk – „W przypadku Nowej Huty Przyszłości możemy powiedzieć o najbardziej zaawansowanym etapie prac. Podpisana dzisiaj umowa oznacza, że po jej wypełnieniu pozostanie jedynie znalezienie chętnych do inwestowania na tym obszarze. Co ważne, ta Strefa Aktywności Gospodarczej będzie niezwykle atrakcyjna dla firm – będzie tu potrzebna infrastruktura, ale też sporo zieleni. Z kolei przyszłe inwestycje przyczynią się do gospodarczego pobudzenia Nowej Huty”.

Jak będzie wyglądać północna część Strefy Aktywności Gospodarczej?

Dzięki inwestycji powstanie tam ponad 1,5 kilometra dróg, prawie 2 kilometry chodników i 1300 metrów ścieżek rowerowych. Na tereny zielone zostanie w sumie przeznaczonych ponad 2,2 hektara, z czego prawie 50 arów będzie miała strefa wytchnienia i relaksu w centralnej części tego fragmentu SAG. Na całym terenie północnej części SAG posadzonych zostanie ponad 11 arów klombów, rabat i kwietników oraz 240 sztuk nowych drzew i krzewów.

Nowoczesna dzielnica przemysłu i usług.

W wyniku realizacji działań inwestycyjnych dla inwestorów przygotowanych zostanie 17 działek, które obecnie są w większości opuszczonym terenem poprzemysłowym. W ramach inwestycji pojawi się tam potrzebna infrastruktura techniczna, czyli wodociągi, przepompownia ścieków, oświetlenie, ławki i kosze na śmieci. Teren zostanie też wyposażony m.in. w stojaki rowerowe, sieć WiFi i stację ładowania pojazdów elektrycznych.

„Obecnie te tereny to dawna przestrzeń działania krakowskiej huty. Nadal możemy znaleźć tu takie elementy jak wielka suwnica, nieużywane fragmenty torów kolejowych czy nawet stare wagony służące do obsługi kombinatu. Zmienimy ten pejzaż na miejsce gotowe i atrakcyjne do inwestowania. Po ukończeniu naszych prac działki będę w pełni przygotowane do wybudowania tam na przykład biurowców lub nowoczesnych zakładów produkcyjnych” – wskazuje Artur Paszko, prezes Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Intensywny czas zmian w Nowej Hucie Przyszłości

To nie jedyne zmiany w tym czasie, które mają miejsce na terenach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Jak już informowaliśmy, w kwietniu podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie południowej części Strefy Aktywności Gospodarczej. Obecnie trwa inwentaryzacja tego terenu oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych. Rozpoczyna się też modernizacja kąpieliska w Przylasku Rusieckim.

 

***

Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” to jeden z ważniejszych komponentów projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Obejmuje ona niemal 40 hektarowy obszar zlokalizowany na terenach poprzemysłowych. Jego dużą zaletą jest dostępność komunikacyjna – położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, bliskość drogi ekspresowej S7 oraz autostrady A4, a także sąsiedztwo infrastruktury kolejowej.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność przemysłową na obszarze Krakowa. Projekt pozwoli „odzyskać” dla miasta prawie 40 hektarów niewykorzystywanych terenów poprzemysłowych, które będą służyć rozwojowi firm głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie to przestrzeń dostępna dla podmiotów z różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego (w tym: chemia, technologie IT, biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali, elektronika, przemysły kreatywne i czasu wolnego). Korzystne warunki do prowadzenia działalności i inwestowania znajdą tam przedsiębiorcy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Zakłada się zlokalizowanie na tym obszarze około 50 nowych inwestycji, co wpłynie także na powstanie nowych miejsc pracy. Dzięki takiemu podejściu działalność nowej Strefy wpisze się w realizację strategicznych celów nie tylko Krakowa, ale także całej Małopolski.

Projekt w liczbach:

Koszty całkowite: 93 043 903 złote
Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 60 836 000 złote
Liczba planowanych do nasadzenia nowych drzew i krzewów – 300 sztuk
Powierzchnia przygotowywanych terenów inwestycyjnych: 39,3 hektarów
Długość planowanych dróg wewnętrznych: 27,8 kilometrów
Długość planowanych ciągów pieszych i rowerowych: 26,3 kilometrów
Długość planowanej sieci wodnej i kanalizacyjnej wewnątrz SAG: 11,6 kilometra
Długość zewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych: 4,41 kilometra
Długość planowanej sieci telekomunikacyjnej: 4,1 kilometra
Długość przewidzianych do skablowania linii energetycznych: 2,16 kilometra