Podczas DISCO Innovation Lab wiceprezes Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Jakub Szymański nakreślił wizję Nowej Huty jako dzielnicy przyszłości i przedstawił jej potencjał inwestycyjny.

 

DISCO Innovation Lab, które odbyło się w dniach 22-24 maja 2024 r. w Krakowie poświęcone było zagadnieniom związanym z innowacjami, przedsiębiorczością, nowymi technologiami i rozwojem regionalnym. Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który pełni funkcję  partnera wiodącego projektu  DISCO (Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities). Jest to projekt finansowany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) mający na celu wzmocnienie potencjału innowacyjnego europejskich instytucji szkolnictwa wyższego poprzez wspólne uczenie się, współpracę i przepływ wiedzy.

 

Tegoroczne DISCO Innovation Lab zgromadziło przedstawicieli nauki i instytucji wsparcia biznesu z Norwegii, Ukrainy, Szwajcarii, Portugalii i Polski.

 

Uczestnicy zapoznali się też z procesem rewitalizacji Nowej Huty, którego współrealizatorem jest Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A i wizją przyszłości wschodniej części miasta. Mieli też okazję odwiedzić Strefę Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” i zapoznać się z modelami udostępniania terenów przedsiębiorcom.