W dniach od 11 do 15 listopada 2019 roku przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. uczestniczyli w XIV edycji targów „EU-China Business & Technology Cooperation Fair”. W tym roku odbywały się one w dwóch ważnych strategicznie miastach Chin – na zachodzie w Chengdu oraz na północy w Qingdao. Targi te są jednym z największych wydarzeń biznesowych w Państwie Środka poświęconych inwestycjom i handlowi zagranicznemu oraz rozwojowi w obszarze nowoczesnych technologii w ramach współpracy państw europejskich oraz Chin.

 

W latach ubiegłych gośćmi „EU-China Business & Technology Cooperation Fair” byli m.in. Peter Mandelson – były Komisarz Unii Europejskiej ds. handlu, Elżbieta Bieńkowska – Komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług; czy Miloš Zeman – Prezydent Republiki Czeskiej. Targi dotychczas odwiedziło blisko cztery tysiące uczestników z Europy, ponad siedem tysięcy uczestników z Chin, podpisano blisko trzy tysiące umów. W ich trakcie odbywają się spotkania B2B, warsztaty edukacyjne i konferencje biznesowe oraz prezentacje inwestorów i biznesu.

Podczas tegorocznej edycji „EU-China Business & Technology Cooperation Fair” Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. prezentowała ofertę inwestycyjną Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Małopolski oraz sam projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” na stoisku ekspozycyjnym zarówno w Chengdu, jak i Qingdao. W trakcie targów odbyto ponad dwadzieścia indywidualnych spotkań z chińskimi przedsiębiorcami w ramach wydarzenia „Matchmaking”. Dodtkowo dr Artur Paszko – prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. spotkał się z panem Grzegorzem Morawskim – Konsulem Generalnym RP w Chengdu oraz z panią Małgorzatą Zawiszą – Szefową Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Iwestycji i Handlu, z którymi rozmawiał o możliwościach współpracy z przedsiębiorcami chińskimi zwłaszcza z prowicji Syczuan oraz prezentacji małopolskiej oferty gospodarczej na tym rynku.

Targi „EU-China Business & Technology Cooperation Fair” były również okazją do uczestnictwa w towarzyszących wydarzeniu spotkaniach i konferencjach, podczas których podejmowano tematy wspólne dla wizji współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Chinami z obszaru m.in. ekologii, ekonomii obiegu zamkniętego, rozwoju inteligentnych miast, dobrych praktyk w zarządzaniu zasobami wody czy wpływu globalizacji i zacieśniania współpracy chińsko-europejskiej na biznes.

Targi „EU-China Business & Technology Cooperation Fair” to miejsce sprzyjające budowaniu międzynarodowych relacji, tworzeniu sieci kontaktów, promocji przedsięwzięć oraz zdobywania wiedzy i informacji o dynamicznym, i bogatym w zasoby rynku azjatyckim. Udział w targach jest częścią współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business”, realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.