Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. podjęła rozmowy w sprawie współpracy pomiędzy Spółką a Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Kraków, celem realizacji założeń Planu rozwoju zbiorników wodnych Przylasek Rusiecki.

Obie strony były zgodne co do tego, że zbiorniki wodne w Przylasku Rusieckim i ich otoczenie, powinny być terenem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Krakowa i okolic a działalność tam prowadzona, musi odbywać się z poszanowaniem tego niezwykle cennego przyrodniczo miejsca. Zanim jednak Przylasek Rusiecki stanie się oazą dla wypoczywających, niezbędne są inwestycje, które pozwolą w pełni wykorzystać jego potencjał.

Dr Artur Paszko – Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta S.A. – przedstawił założenia projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, a przede wszystkim szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 na terenie Przylasku Rusieckiego, planowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Tymczasem, Polski Związek Wędkarski planuje zrealizować w Przylasku Rusieckim projekt pod nazwą – Budowa infrastruktury dla rekreacji wędkarskiej w zgodzie ze zrównoważonymi zasadami ekologiczno – środowiskowymi.

W trakcie spotkania zgodnie uznano, że oba projekty – spółki i wędkarzy – wzajemnie się uzupełniają i są szansą na stworzenie komplementarnej oferty wypoczynku i rekreacji. Ze strony Prezesa Zarządu padły jednoznaczne deklaracje, że Spółka nie planuje ograniczania działalności wędkarzy na tym terenie oraz przewiduje prowadzenie działalności rybacko – wędkarskiej wraz z zarybianiem w całym Przylasku Rusieckim.

To było ważne spotkanie, które pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość Przylasku Rusieckiego.