Uporządkowanie i całościowe zagospodarowanie niemal 200 hektarów powierzchni, budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku, odwierty geotermalne, bezpieczne kąpieliska dla mieszkańców, pomosty dla wędkarzy – to tylko niektóre zmiany, jakie czekają Przylasek Rusiecki w najbliższych latach. Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. przedstawił radnym z Dzielnicy XVIII koncepcję zagospodarowania nie tylko kąpieliska w Przylasku Rusieckim, ale też całościowe założenia projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

Radni z dużym zainteresowaniem zapoznali się z przygotowaną prezentacją. Byli pod wrażeniem rozmachu z jakim zaplanowane są inwestycje, które mają stać się kołem zamachowym w rozwoju nie tylko sporej części Nowej Huty (bo teren projektu to ponad 586 hektarów – zlokalizowanych właśnie na terenie Dzielnicy XVIII – rozciągający się od Ruszczy, przez Branice aż do Przylasku Rusieckiego) ale i całego Krakowa.

„Jesteśmy zgodni, że Przylasek Rusiecki wart jest absolutnej uwagi. To piękny teren, a projekt jego zagospodarowania, który przygotowała Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., uczyni go prawdziwą perełką naszej Nowej Huty. Teraz niszczeje, na pewno przyjazny mieszkańcom nie jest” – powiedział Stanisław Moryc, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

A właśnie z myślą o mieszkańcach, nazywane „krakowskim Mazurami” kąpieliska zyskają na atrakcyjności i będą tętnić życiem niemal cały rok.

„Jeżeli Gmina Miejska Kraków przekaże ten teren w użytkowanie spółce Kraków Nowa Huta Przyszłości, to w pierwszej kolejności, przed wakacjami, musimy zatroszczyć się o mieszkańców – zabezpieczyć ratowników, zadbać o zagospodarowanie terenu, zlikwidować dzikie wysypiska śmieci. Jesteśmy również otwarci i gotowi na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą włączyć się w prace na rzecz tego unikatowego w skali miasta terenu”. Prezes Artur Paszko podkreślił, że Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. jest gotowa do rozmów również z osobami i podmiotami, które teraz już działają w Przylasku Rusieckim, na przykład z Polskim Związkiem Wędkarskim.

W następnych latach otoczenie zbiornika numer jeden w Przylasku Rusieckim zyska piaszczystą plażę, pomosty dla wędkarzy czy boiska do piłki plażowej. Nie zabraknie również łodzi, kajaków, jak również obiektów małej architektury. Całkowita szacunkowa wartość projektu, o którego dofinansowanie z Funduszy Europejskich zabiega Spółka, to 7.800.00 PLN.

Na koniec obrad, radni połączonych komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego oraz Infrastruktury Komunalnej jednogłośnie przyjęli uchwałę pozytywnie opiniującą wniosek Spółki o przekazaniu jednej z działek w użytkowanie Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., z przeznaczeniem na budowę infrastruktury rekreacyjnej z usługami towarzyszącymi. To ważna informacja dla Spółki. Oznacza akceptację i, jak zapewniali radni dzielnicowi, poparcie działań Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. nie tylko w Przylasku Rusieckim, ale i na terenie pozostałych komponentów projektu.