W Katowicach zakończył się IX Europejski Kongres Gospodarczy. Był rekordowy pod wieloma względami – wzięło w nim udział ponad 9 tysięcy gości z Polski i z zagranicy, a 700 prelegentów przeprowadziło blisko 12 tysięcy godzin merytorycznych dyskusji. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za jedną z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Jednym z ekspertów występującym w Katowicach był dr Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Wziął on udział w panelu „Wolne tereny. Pomysł i Współpraca”

Dr Artur Paszko przekonywał, na przykładzie Krakowa, że w przypadku obszarów poprzemysłowych niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy wieloma podmiotami. W trakcie dyskusji stwierdził on m.in.: „Istnieją platformy, płaszczyzny czy organizacje, które pozwalają na tworzenie atmosfery dialogu między samorządem a biznesem. W Małopolsce jest nim na przykład Centrum Obsługi Inwestora Business in Małopolska. W pojedynkę, w tak trudnym temacie jak tereny „niechciane”, nic nie zdziałamy”.

Pieniądze, kreatywność, komunikacja, odpowiedzialność społeczna ale przede wszystkim pomysł. To w kilku słowach recepta na zagospodarowanie terenów z „trudną przeszłością”, przekonywał o tym wieloletni Prezydent Katowic, Piotr Uszok. Katowice przez lata
z zagospodarowania terenów poprzemysłowych uczyniły kartę przetargową w pozyskiwaniu inwestorów.

Swoimi doświadczeniami jak realizować inwestycje na nietypowych terenach dzielili się między innymi: Jan Bondaruk z Głównego Instytutu Górnictwa, Jakub Chełstowski z Towarzystwa Finansowego Silesia, Jacek Guzy Prezes Zarządu Walcownia Rur Silesia S.A., Dyrektor Naczelny Haldex S.A. Tadeusz Koperski i Marek Tokarz – Prezes Zarządu Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A..

Wśród tematów zakończonego IX Europejskiego Kongresu przewijały się sprawy nie tylko krajowe, ale i takie, które są ważne dla gospodarki i polityki wewnętrznej Unii Europejskiej, m.in: nowy pomysł na Europę – przemiany polityczne w Unii; gospodarka po Brexicie, hierarchia wartości w gospodarce w dobie nowych pokoleń pracowników, czy IV rewolucja przemysłowa – jak rozwijać przemysł z wykorzystaniem najnowszych technologii i w oparciu o digitalizację.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, kilkuset panelistów, komisarzy unijnych, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.