Coraz bliżej do pierwszych prac przy utworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie. Na wniosek Prezydenta Jacka Majchrowskiego Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w postaci prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ulicy Cementowej w Nowej Hucie. Przekazywany teren ma powierzchnię 6,77 ha. i jest niezbędny do rozpoczęcia prac związanych z budową infrastruktury Strefy Aktywności Gospodarczej.

Strefa Aktywności Gospodarczej obejmie swoim zasięgiem niemal 40 ha. Będzie to odpowiednio przygotowany teren, udostępniony głównie małym i średnim przedsiębiorcom na inwestycje z zakresu „Inteligentnych Specjalizacji” Województwa Małopolskiego (m.in.: chemii, life science, ICT).

To nie pierwszy aport nieruchomości do Spółki. Rada Miasta Krakowa, do tej pory wyraziła zgodę na przekazanie Spółce prawa własności i prawa użytkowania wieczystego 5 działek o łącznej powierzchni 26,8 ha. Zgodnie z założonym harmonogramem, do końca bieżącego roku zakończą się wszystkie procedury z tym związane, dzięki czemu prace związane z budową Strefy Aktywności Gospodarczej będą mogły ruszyć zgodnie z planem.

Strefa Aktywności Gospodarczej będzie częścią Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”. To najważniejsze zamierzenie inwestycyjne projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Będzie on stymulować i ożywiać gospodarkę wschodniej części Krakowa oraz całej Małopolski. Koncepcja zakłada stworzenie proinnowacyjnego ośrodka naukowo-badawczo-technologicznego o znaczeniu krajowym, a nawet międzynarodowym. Ma temu służyć zbudowanie kompleksu obiektów, w których oferowane będą powierzchnie biurowe, laboratoryjne, warsztatowe, konferencyjne i wystawowe, uzupełnione paletą usług towarzyszących.