7 lipca 2017 roku Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest wzajemne wsparcie podejmowanych działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego wschodniej części Krakowa – Nowej Huty.

Podczas spotkania, dr Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. przedstawił główne założenia projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” i – wchodzącego w jego skład – przedsięwzięcia pod nazwą „Strefa Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” (SAG), w obszarze której obie strony zamierzają podjąć współpracę.

Jak podkreślił prezes Paszko, Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie obejmie niemal 40 ha zdegradowanych obecnie terenów poprzemysłowych, które w kompleksowy sposób przygotowane zostaną dla inwestycji przemysłowych i związanych z usługami. Dodał ponadto, że celem Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. jest nie tylko stworzenie warunków przyjaznych inwestycjom zewnętrznym (w tym zagranicznym), ale także umożliwiających rozwój lokalnej, małej i średniej przedsiębiorczości.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców będą dążyć w szczególności do utworzenia inkubatora przedsiębiorczości na obszarze Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, ale współpraca będzie dotyczyć także pozostałych komponentów Projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości ”.

Podpisane porozumienie zakłada też, między innymi, wspieranie młodych  przedsiębiorców. Zdzisław Kwieciński, prezes Małopolskiego Stowarzyszeni Kupców i Przedsiębiorców zwrócił uwagę, że działania podejmowane przez Stowarzyszenie doskonale wpisują się w promowaną w projekcie „Kraków -Nowa Huta Przyszłości” innowacyjność.

Dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie szukamy właśnie takiego miejsca, o jakim mówią założenia „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, miejscu synergii połączonych funkcji: biznesu, nauki, kultury i rekreacji. Miejsca, gdzie młodzi przedsiębiorcy doprowadzą do odnowienia sztuki rzemiosła. Młodzi ludzie wychowani już na innowacyjności doskonale ją wykorzystują. My, wieloletni przedsiębiorcy dzielimy się swoją wiedzą, oni dodają nowatorskie podejście, narzędzia, czy kanały dystrybucji. Wiedza mistrzów plus innowacje plus Nowa Huta – to będzie ewenement w skali Krakowa i pewnie nie tylko – powiedział Zdzisław Kwieciński, Prezes Małopolskiego Stowarzyszeni Kupców i Przedsiębiorców .

Podpisane porozumienie to punkt wyjścia do dalszych rozmów i konkretnych działań, które wpisują się nie tylko w Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, ale również w Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta na lata 2016 – 2020.