W dniach 27-28 listopada 2018 roku przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. uczestniczyli w MIPIM Asia Property Leaders Summit w Hongkongu.

 

MIPIM Asia Property Leaders Summit to wydarzenie przygotowane przez Reed MIDEM, organizatora jednych z najważniejszych targów nieruchomości w Europie – MIPIM, odbywających się od trzydziestu lat w Cannes. Historia MIPIM Asia sięga roku 2006. Od tego czasu odbywa ono się cyklicznie, co roku w największych miastach rejonu Azji i Pacyfiku. Wydarzenie to jest miejscem spotkań przedstawicieli firm z branży nieruchomości, przedsiębiorców, inwestorów, architektów, deweloperów oraz przedstawicieli władz. W MIPIM Asia rokrocznie bierze udział kilkuset przedsiębiorców, głównie z Azji, choć nie brakuje również uczestników z innych części świata. Udział w tym przedsięwzięciu jest doskonałą okazją do budowania międzynarodowych relacji, tworzenia sieci kontaktów, promocji przedsięwzięć oraz zdobywania wiedzy i informacji o dynamicznym i bogatym w zasoby rynku azjatyckim. MIPIM Asia to kilkadziesiąt konferencji, dyskusji, prezentacji oraz wydarzeń networkingowych. Ponadto po raz pierwszy w tym roku, podczas MIPIM Asia, odbyło się spotkanie poświęcone nowoczesnym technologiom i ich zastsowaniu w branży nieruchomości – MIPIM Proptech Asia.

W tegorocznym MIPIM Asia udział wzięli przedstawciciele branży nieruchomości i proptech z 42 krajów. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 975 uczestników, którzy reprezentowali 610 przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy z Chin, Hongkongu, USA, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii i Singapuru.

Tematy wykładów i debat poruszane podczas MIPIM Asia to m.in. trwający konflikt gospodarczy pomiędzy USA a Chinami, kluczowe trendy inwestycyjne w Azji, rozwój inteligentnych miast, chińskie inwestycje, dalszy rozwój inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Poruszonano również kwestię Brexitu i jego wpływu na klimat inwestycyjny w Europie.

Przedstawiciele Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. podczas spotkań prezentowali ofertę gospodarczą Małopolski, promując tereny inwestycyjne w regionie, w tym te objęte projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” oraz odpowiadali na pytania dotyczące klimatu gospodarczego w Polsce, pomocy dla inwestorów, perspektyw rozwoju rynku nieruchomości, potencjalnego zwrotu z inwestycji. Zakres tematów rozmów był bardzo szeroki, co świadczy o dużym (w ujęciu perspektywicznym) zainteresowaniu naszym krajem ze strony inwestorów.

Kluczową rolę, podczas wydarzeń takich jak MIPIM Asia, odgrywa możliwość bezpośredniego spotkania i rozmowy, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz tworzenie relacji B2B. Spotkania dają dostęp do wiedzy o kulturze prowadzenia działalności w Azji, o inwestorach i trendach panujących na międzynarodowych rynkach nieruchomości, pozwalają jednocześnie na realizację ważnego celu jakim jest promocja Polski i naszego regionu na arenie międzynarodowej.

Udział przedstawicieli Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w MIPIM Asia Property Leaders Summit w Hongkongu i prowadzone w związku z tym wydarzeniem działania promocyjne, współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020), realizowanego przez Spółkę w partnerstwie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o.