Do końca roku w Krakowie zostanie zasadzonych w sumie 3 tysiące młodych drzew. To efekt akcji „Robimy tlen – drzewa dla Krakowa”, która znalazła się wśród zwycięskich zadań 2. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Tym razem o nowe drzewa wzbogaciły się krakowskie Branice.

Akcja została zorganizowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Pracownicy Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wraz mieszkańcami oraz uczniami szkół z Branic i Przylasku Rusieckiego wspólnie posadzili m.in. lipy, wiązy i grabie. Wydarzeniu towarzyszyły specjalne warsztaty edukacyjne, podczas których uczestnicy mogli się dowiedzieć m.in., że jedno drzewo może rocznie pochłonąć nawet 48 kilogramów dwutlenku węgla, a największą ilość tlenu produkują buk, klon, robina, wierzba, lipa i jesion.

Przypomnijmy, inicjatywa „Robimy tlen – drzewa dla Krakowa” zdobyła w sumie 5 210 głosów w 2. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W efekcie otrzymała z budżetu Województwa wsparcie w wysokości 201 000 zł.